Wat zijn composieten

Composieten zijn samengestelde componenten. De door ons gebruikte composieten zijn samengestelde materialen uit harsen en verserkingsvezels, die de positieve eigenschappen van de grondstoffen combineren. De harsen dienen om het profiel zijn fysische eigenschappen te geven en om het versterkingsmateriaal samen te bundelen. Het versterkingsmateriaal geeft het product zijn mechanische eigenschappen met de juiste vezels, daar geplaatst waar zij het meest bijdragen tot de excellente eigenschappen van het product.

In ruimte- en luchtvaart worden composieten al lange tijd ingezet. In toepassingen 'aan de grond' staat composieten nog een bloeiende toekomst te wachten.

Vergelijk met conventionele producten:

 

composiet

staal

aluminium

pvc

hout

glas

soortelijk gewicht g/cm³

1,8

7,9

2,7

1,4

modulus in trek GPa

20

210

70

2,5

treksterkte Mpa

300

350

215

40

uitzettingscoëfficiënt 10 6/° K

9

12

24

60

4

8,5

thermische geleiding W/m.K

0,3

50

180

30

soortelijk gewicht

composiet

staal

aluminium

PVC

specifieke densiteit g/cm³

1.8

7.85

2.7

1.4

 

mechanische eigenschappen

composiet

staal

aluminium

PVC

modulus in trek (Gpa)

20

70

210

2.5

treksterkte (Mpa)

300

215

350

40

 

thermische eigenschappen

composiet

glas

PVC

staal

aluminium

hout

warmtetransmissie
coëfficiënt W/m°C

0.3

1

0,2

45

203

0,29

lineaire thermische expansie 10 -6/°K

9

8.5

60

12

24

4